Web sunware.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu nastavení našeho webu, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zjednodušení práce se sociálními sítěmi. Nastavení můžete kdykoliv změnit zde.
 
EN | CZ

Teamplay

Vytváříme softwarové produkty pro rychlé, přehledné a efektivní řízení podnikových procesů.

Našim zákazníkům po celém světě pomáháme evidovat, plánovat, řídit, vykazovat, vyhodnocovat a odměňovat práci zaměstnanců. Předáváme informace, sdílíme dokumenty, zajišťujeme plnění dílčích úkolů i dohled nad harmonogramem velkých stavebních projektů.

Řídíme i monitorujeme výrobu, organizujeme údržbu, plánujeme obsazenost privátních letadel.

Chcete se o Teamplay dozvědět více?
kontaktujte nás

Vše máte vždy po ruce

Věříme, že software má zaměstnancům pomáhat, proto ho navrhujeme s ohledem na maximální přehlednost a jednoduchost ovládání. V našich systémech uživatelé vždy vidí jen ty informace, které ke své práci v danou chvíli potřebují. Systémy dohlíží na termíny plnění úkolů a zajišťují plnou zastupitelnost.

Váš nový systém doplníme o aplikaci pro mobilní telefony, díky které budou pracovníci okamžitě upozorněni na neočekávané události a nové pracovní úkoly. Nastalé situace tak mohou okamžitě vyřešit, a to přímo v prostředí mobilní aplikace – není tedy potřeba přístup k počítači.

Aplikace lze také provozovat ve všestranně odolných a vodotěsných mobilních telefonech, což umožní práci se systémem i v místech, kde není možné bezpečné používání pracovních notebooků.

Naše programy usnadňují práci

Všechny naše aplikace jsou vzájemně kompatibilní. Váš nový systém můžeme propojit s docházkovým systémem Chronos, systémem pro řízení dokumentace DeMoSthenes, vzdělávacím portálem Academiq nebo systémem pro řízení údržby Teamplay Helpdesk.

Díky tomu bude mít každý zaměstnanec k dispozici pouze ty moduly, možnosti a informace, které k výkonu svojí práce zrovna potřebuje – na jednom místě a v jednotném grafickém rozhraní.

Integrace se stávající
infrastrukturou

Prostřednictvím platformy Teamplay je možné propojit všechny námi dodávané systémy s libovolnou službou nebo aplikací třetích stran.

Propojení může být realizováno pomocí real-time API, formou webových služeb, výměny JSON, XML, CSV dokumentů či prostřednictvím sdílených adresářů.

Kromě toho dokáže Teamplay monitorovat data ze stávajících elektronických zařízení, a také je na základě těchto dat ovládat.

Data ze všech zařízení lze v kombinovat s údaji v systému a na jejich základě vytvářet aktuální i historické přehledy, vyhodnocovat trendy, zakládat úkoly, vytvářet požadavky na údržbu nebo varování o potenciálních problémech.

Systém pod kontrolou

Dohled nad systémy je realizován pomocí automatických kontrol v kombinaci s průběžnou aktualizací operačních systémů a jejich komponent, pravidelnými profylaktickými prohlídkami i namátkovými kontrolami, Při výskytu chyb nebo nesrovnalostí v rámci provozu systémy automaticky generují chybová hlášení, která vždy kontrolují opravdoví lidé, kteří se lépe postarají o ty věci, které automatizace vyřešit nedokáže.

Odhalujeme závadové hodnoty v importovaných datech, vyhodnocujeme plnění důležitých úkolů v řádných termínech, detekujeme neobvyklou aktivitu a blokujeme neoprávněné pokusy o přihlášení. Na případné nesrovnalosti vás automaticky upozorníme dříve, než ohrozí běh vaši firmy. Veškerý běh všech vašich systémů tak máme neustále pod kontrolou.

Plně využíváme dohledových funkcionalit i služeb rozšířené technické podpory v námi užívaných datacentrech v prostředí Microsoft Azure i Amazon AWS.

Pro vaše klíčové projekty rádi poskytneme i rozšířený dohled a servis. Kontaktujte nás pro domluvení podmínek.

Systém, který žije

Váš systém můžeme v pravidelných intervalech upravovat, vylepšovat a doplňovat o další funkcionality dle požadavků vašich zaměstnanců, směrnic systému řízení kvality, legislativních změn nebo v návaznosti na změnu řízení či směřování společnosti.

Jednotlivé požadavky i návrhy jejich řešení spolu probereme na pravidelných schůzkách. Realizace jednotlivých úprav systému probíhá průběžně podle přiřazené priority. Otestované a schválené změny můžeme do produkčního systému nasadit okamžitě, nebo dle zvoleného harmonogramu, aby nasazení proběhlo ve chvíli, kdy jsou všichni zaměstnanci o změnách dostatečně informováni, nebo v době počátku platnosti legislativních nebo procesních změn, které úpravy systému řeší.

Vylepšení systému probíhá vždy v rámci předem daného maximálního objemu práce za zvolené období, který lze překročit jen na základě vašeho požadavku. Máte tak stoprocentní jistotu že systém bude vždy plně odpovídat potřebám vaší společnosti a náklady budete mít pod kontrolou.

 

Sunware s.r.o.

Ke studánce 10
155 00 Praha 5
Česká republika
IČ: 26741989
EORI: CZ26741989
Datová schránka: 5g65fd5

info@sunware.cz
+420 224 231 294