Web sunware.cz používá cookies. Tuto funkcionalitu používá k základnímu nastavení našeho webu, sběru statistických informací (např. návštěvnost) a zjednodušení práce se sociálními sítěmi. Nastavení můžete kdykoliv změnit zde.
 
EN | CZ

Rozumíme 
včelám

Zajímavé projekty

Včelu medonosnou (Apis mellifera) široká veřejnost chápe jako objekt chovu, který přináší produkty využívané člověkem a má významný opylovací přínos. Včela je předmětem intenzivního vědeckého studia s hlavním cílem poznat procesy, které souvisí se zdravotním stavem včel. Včela ale také slouží jako modelový organismus pro řešení obecně biologických otázek souvisejících např. se změnami životního prostředí.

Včelometr

Studium včel jsme se rozhodli podpořit, a proto jsme v roce 2017 věnovali Biologickému centru AV ČR v Č. Budějovicích "včelometr" - technické a programové vybavení inteligentního včelího úlu za účelem sběru a analýzy dat. Zaměřili jsme se na měření vlhkosti a teploty uvnitř a vně úlu a zejména spektrální analýzu zvukových projevů vydávaných včelami.

Naše aktivita zásadním způsobem motivovala výzkum digitálního monitorování včelstev jak na akademickém pracovišti, tak i na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzitě v Č. Budějovicích. Týmy obou pracovišť hledají nyní společně cesty ke zlepšenému zdravotnímu stavu včel včasnou signalizací průběhu životních parametrů ve včelstvu využitím poznatků z oblasti umělé inteligence, neuronových sítí, hlubokého učení a technologií IOT. Je předpoklad, že získané poznatky se v budoucnu stanou běžnou součástí moderní včelařské praxe.

Reálné výsledky

Výsledky studií jsou prezentovány včelařské veřejnosti a do projektu jsou zapojeni studenti bakalářského a magisterského studia PřF Jihočeské univerzit, např.:

Humpál J. (2018). Analýza pohybu včel po plástu.
Bakalářská práce PřF JU v Č. Budějovicích, 35 stran.

Chlubna M. (2019). Analýza spadu roztoče Varroa destructor na podložku dna včelího úlu.
Bakalářská práce PřF JU v Č. Budějovicích, 38 stran.

Kodrík D., Weyda F. (2022). Apidologická studia v jihočeské metropoli.
Moderní včelař 1, str. 26 – 29.

Širhal L. (2018). Sběr dat a analýza dat z inteligentního včelího úlu.
Diplomová práce PřF JU v Č. Budějovicích, 59 stran.

 

Sunware s.r.o.

Ke studánce 10
155 00 Praha 5
Česká republika
IČ: 26741989
EORI: CZ26741989
Datová schránka: 5g65fd5

info@sunware.cz
+420 224 231 294